RING OSS - 021-372 46 10

Hissar Västmanland

RING OSS - 021-372 46 10

Hissar

Vilken slags hiss önskar ni till era fastigheter? Vi har tillgång till de allra flesta hissfabrikat, som alla skiljer sig åt lite grann till både utseende och funktion. Till exempel kan vi installera hissar som låter hisspassagerarna ha full utsikt via panoramafönster under tiden som de åker med hissen. Det finns hissar som är monterade på utsidan av en vägg och så finns det hissar som helt och hållet är integrerade med väggarna i ett trapphus. Det gör att de knappt syns. Endast en hisspanel talar om att bakom väggen gömmer sig en hiss.

Vi installerar hissar i Uppsala län

Hur ska hissarna se ut?

Det är även stor skillnad på inredningen i hissarna. Har ni en BRF med särskild inredning som vittnar om god smak, kanske ni vill att inredningen i hissarna går i samma smakfulla stil. I ett hotell med en elegant inredning, kan en hiss exempelvis ha speglar och heltäckande matta på hissgolvet, så att hissens inredning matchar hotellet.

Men vi har även hissar med enklare inredning som både är mindre och som inte kräver någon särskild inredning. De kan passa i lagerlokaler, industirer och personalutrymmen. I sådana fall kanske ni endast önskar er en praktisk hiss som inte tar något stort utrymme, som inte inskränker på utrymmet i fastigheten.

Hur ska hissarna användas?

Men är det så att ni fraktar stora och tunga varor som ska fraktas på vagnar eller lastpallar finns det även varuhissar som är grövre och mer bastanta med gott om utrymme inne i hissen. Sådana hissar ger utrymme för svängningar och hantering av vagnarna inne i hissen och har dörröppning med längre stängningstider som håller uppe dörrarna under en längre tid.

Det bästa som ni kan göra är att ta kontakt och berätta vilka slags hissar som ni behöver i Västmanland och Närke, då erbjuder vi kostnadsfri offert.

Vi installerar hissar